Wat wordt nu precies bedoeld met beschikbaarheid?

Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruikers. De beschikbaarheid wordt in de regel als een percentage gepresenteerd. Hoe hoger het percentage, des te hoger de beschikbaarheid.

Het begrip beschikbaarheid wordt bijvoorbeeld gebruikt in ICT service contracten (SLA’s) en ontwikkeltrajecten.

Beschikbaarheid mtbf / (mtbf+mttr)

Mtbf staat voor de gemiddelde tijd tussen het optreden van gebreken. Mttr staat voor de gemiddelde tijd die nodig is om gebreken te repareren.

Wanneer we praten over beschikbaarheid mtbf gaat het over ongeplande gebreken. Wanneer een website 99% beschikbaarheid heeft, is deze dus 1% van de tijd níet beschikbaar. Dat komt neer op zo’n 88 uur (= ruim 3,5 dag) per jaar. Dit percentage is gelijk aan de beschikbaarheid van heel veel “normale” computersystemen. Bij een zogeheten five-nines beschikbaarheid (99,999%) is een website of webapplicatie slechts 5 minuten per jaar onbeschikbaar. Dit is inclusief de tijd van de reparatie!

Het verhogen van beschikbaarheid brengt de nodige kosten met zich mee. Het is dus zaak om één en ander goed af te wegen. Daarbij moet goed worden gekeken naar de risico’s die een bedrijf loopt door ongeplande onbeschikbaarheid. In de meeste gevallen wordt uitval niet door technisch falen veroorzaakt, maar door menselijke fouten. Het is daarom aan te raden om te investeren in de beheerprocessen en -procedures. Toch adviseren technologisch georiënteerde adviseurs vaak een aanpassing van de techniek. Hoewel goede systemen zeker belangrijk zijn, is vakkundig beheer van deze systemen cruciaal in het behalen van betere beschikbaarheid.

Businesscase

Een hogere beschikbaarheid brengt de nodige kosten met zich mee. Het verbeteren en/of aanpassen van hardware, software, bediening en bewaking begint daarom met het opstellen van een goede businesscase. Blijkt de te behalen winst groter dan de investering? Dan is het de moeite waard!

Voor bedrijven met personeel zijn de kosten van onbeschikbaarheid goed te berekenen. Vermenigvuldig hiervoor de tijd dat werknemers niet aan het werk kunnen zijn met hun kostprijs. Het kostenplaatje dat hierbij ontstaat is al gauw een goede reden om er voor te zorgen de beschikbaarheid van de (IT)middelen in het bedrijf hoog is.

Ook wanneer het gaat om “web presence” van je bedrijf kunnen de kosten van onbeschikbaarheid hoog zijn. De website is het visitekaartje van je bedrijf. Het komt bij klanten niet bepaald positief over als je website offline is, zonder dat je daar zelf van op de hoogte bent.

Een hogere beschikbaarheid zorgt voor betere zichtbaarheid, een betere presentatie en een beter imago van je bedrijf.

Van het niet boeken van orders tot het omvallen van hele ketens; met business-to-business applicaties  is de schade van onbeschikbaarheid groot. Met onze oplossingen zorg je ervoor dat je klanten altijd op je kunnen rekenen.

Advies

De beschikbaarheid van je website en/of webapplicatie is afhankelijk van veel apparatuur en software. Denk hierbij aan servers, netwerkcomponenten, operating systems, databases, website software en niet te vergeten de webapplicatie zelf. Al deze componenten moeten op de juiste manier worden beheerd om een hogere beschikbaarheid te garanderen.

Wanneer je een goede beschikbaarheid wilt zul je er van te voren over na moeten denken. Het is belangrijk dat de beschikbaarheid goed is, reëel en afgestemd op de situatie.

Steltkluut adviseert graag op dit gebied.